Biotekniikan viimeisimmät edistysaskeleet

Ajankohtaisesta aiheesta biotekniikka on viime aikoina noussut esille energiateollisuudessa ja terveydenhuollossa. Viimeisimmät edistysaskeleet ovatkin mullistaneet tämän alan ja tuoneet esiin monia mahdollisuuksia uusien sovellusten ja ratkaisujen löytämiseksi. Uusimmat bioteknologian sovellukset

Biotekniikka muuttaa maailmaa

Tänä päivänä biotekniikka on yksi suurimmista teknologioista,joka mullistaa maailman. Se johtaa uusiin mahdollisuuksiin ja tuo toivoa maailman parantamiseen, mikä taas kasvattaa jo tehtyjä parannuksia entisestään. Biotekniikka on aiempaa monipuolisempaa ja

Bioteknologiateollisuus kasvaa Suomessa

Bioteknologiateollisuuden kasvu on ollut Suomessa voimakasta viime aikoina. Viime vuonna Suomen bioteknologiateollisuus oli 2,3 miljardia euroa – yli 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa, että bioteknologian nopea kehitys