Bioteknologiateollisuus kasvaa Suomessa

Bioteknologiateollisuuden kasvu on ollut Suomessa voimakasta viime aikoina. Viime vuonna Suomen bioteknologiateollisuus oli 2,3 miljardia euroa – yli 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä tarkoittaa, että bioteknologian nopea kehitys on parantanut Suomen taloudellista menestystä.

Koronaviruspandemia on edelleen rajoittamassa bioteollisuuden potentiaalia, mutta pidemmällä aikavälillä voimme odottaa bioteknologiateollisuuden kasvua. Yksi avaintekijä tässä kasvussa on teknologian kehitys, joka edistää uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä. Tätä tukee se, että Suomessa on nyt neliömetrin biotekniikkapuistoja ja alueellisia innovaatioita, joiden tarkoituksena on edistää bioteknisten markkinoiden työpaikkojen lisäykseen.

Suomi ansaitsee myös tunnustusta mahdollistamalla yrityksille ja tutkijoille kehittämistuen. Näin innovatiivisia aurinkolasiteollisuuden artikkeleita voidaan helposti saada markkinoille edullisin ehdoin. Lisäksi lainsäädännön ja veropolitiikan uudistus helpottaa Suomessa toimivan biotekniittisen alan pienempiin yrityksiin.

Varmasti vanhan sanonnan tuntevat: ”Mikä hyötyy teollisuudesta, hyötyy kansasta”. Miten niin? Suomalainen biotekniikkateollisuus tarjoaa upean mahdollisuuden paremman tulevaisuuden rakentamiseksi taloudellisella tasolla sekä tarjoaa paitsi suurille yrityksille myös pienille yrityksille mahdollisuuksia laajentua. Siitä nauttivat koko suomalainen yhteiskunta.

Bioteknologia on yhä tärkeämpi osa Suomen talousta. Uskomme, että bioteknologiateollisuus tulee jatkamaan kasvuaan pitkälle tulevaisuuteen saakka.

Vuonna 2020 bioteknologiateollisuuden arvioitiin olevan yhteensä 23 miljardia euroa arvoinen, ja se on kasvanut voimakkaasti voimakkaasti viime vuosina. Kasvun takana ovat erilaiset innovaatiot, jotka ovat mahdollistaneet uusien tuotteiden syntymisen ja entistä paremman hyödyntämisen vanhoista tuotteista.

Uskomme, että bioteknologian kasvu Suomessa on tulossa jatkumaan pitemmälle tulevaisuuteen saakka. Tulevaisuudessa toivotaan näkevän enemmän yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä uusien ideaoiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Yritykset tarvitsevat tutkimustietoon pohjautuvia ratkaisuja ja tutkimuslaitokset tarvitsevat mahdollisuuksia soveltaa tutkimustaan.

Kansainvälinen lahjonta ja talouskasvu ovat myös jatkuva haaste bioteknologian kasvulle Suomessa. Kuitenkin, bioteknologia on yksi tehokkaimmista tavoista edistää ja ylläpitää Suomen kasvua. Siksi onkin tärkeää, että yritysten ja tutkimuslaitosten välisten yhteyksien vahvistamiseksi suunnitellaan kestäviä strategioita ja toimintamalleja.

Kokonaisuudessaan uskomme, että bioteknologiateollisuus on avainasemassa, kun puhutaan Suomen taloudellisesta menestyksestä tulevaisuudessa. Uskomme, että Suomen talouskasvu perustuu biotekniikan innovaatioihin, jotka antavat meille mahdollisuuksia saada entistä parempia tuloksia tehokkaammin.

Biotekniikka on nyt yksi Suomen talouden kasvavista sektoreista. Suomalainen bioteknologia-ala on hyvin innovatiivinen ja muuttuva, ja se tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia alan yrittäjille ja työntekijöille.

Bioteknologia-ala tuottaa laaja-alaisesti terveydenhuollon, lääketieteen ja teollisuuden aloille erilaisia tuotteita, palveluita sekä kehittämishankkeita. Uusien innovaatioiden ansiosta ala on saanut paljon kansainvälistä huomiota ja arvostusta.

Suomen biotekniikan toimialalle on ominaista suuri kasvu ja uusien markkinamahdollisuuksien luominen. Maassa on nyt yli 500 bioteknologiayritystä, ja ne työllistävät yli 20 000 suomalaista. Bioteknologia-alalla on paljon enemmän potentiaalia, ja tulevaisuudessa se voi tuoda paljon lisäarvoa Suomelle taloudellisesti.

Alueen aktiivinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta on ollut tärkeässä roolissa alan kasvun edistämisessä. Useat alan laitokset, kuten Tekes, VTT ja Helsingin yliopisto ovat auttaneet edistämään alan tutkimusta ja tukemaan alan yritysten kasvua. Myös tuet ovat olleet tärkeitä kasvun edistymisen kannalta, sillä ne ovat auttaneet alueen yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä globaaleilla markkinoilla.

Voit odottaa suuria asioita maamme bioteknologiateollisuudesta tulevaisuudessa. Suomi tarjoaa loistavan ympäristön, jossa innovoidaan ja kehitetään uusia tuotteita jo olemassa olevaan bioteollisuusosaamiseen perustuen. Tulevaisuudessa biotekniikka saattaa olla yksi maan taloudellisen hyvinvoinnin takuuvarmoista tekijöistä.

Bioteknologian osaamisen ja tuotteiden merkitys kasvavassa maailmassa on ymmärretty Suomessa jo pitkään. Teknologiasijoittajien usko bioteknologiateollisuuden suurten saavutusten tukemiseen näkyy myös suomalaisten yritysten nopeassa kasvussa.

Suomalainen bioteknologiateollisuus on viime vuosina tehnyt merkittävää kehitystä, ja se on yhdessä elintarvike- ja farmasianeuvojen kanssa tuonut uutta kiinnostusta alalle. Strategisissa aloitteissa biotekniikka tulee olemaan tärkeässä roolissa innovaatioiden ja löytöjen mahdollistamisessa ja lopullisella tuotannolla.

Bioteknologiayritykset tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja elinikäisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja se merkitsee investointien lisäämistä alaan. Yhteiskunnan ja yritysten kannalta on hyödyllistä, että Suomi on ohjannut voimansa jatkuvaan alan tutkimuksen, kehittelyn ja tuotannon ponnisteluun.

Vastuullisuus tulee edelleen olla yksi bioteknologiayrityksen tärkeimmistä arvoista. Pyrimme siihen, että tarjoamamme ratkaisutkin ovat todellista hyötyä niille, joita ne koskevat – ihmisiä, eläimiä ja luontoa. Suomi voi olla johtava biotekniikan teknologian tuottaja globaalilla alalla, mutta emme voi unohtaa vastuuta meitä ympäröivästä maailmasta.